Solutions
DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR VARJE APPLIKATION INOM TEKNISK ISOLERING

PÅ KNAUF INSULATION ÄR VI FAST BESLUTNA ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ATT MÖTA DE ÖKANDE KRAVEN PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING OCH HÅLLBARHET I VARJE APPLIKATION INOM TEKNISK ISOLERING.

Med Power-teK®, Thermo-teK och Sea-teK® erbjuder vi dig rätt produkt för varje applikation inom: industri, HVAC och varvsindustri. Med våra isoleringsmaterial av glasull och stenull minskas era energikostnader med upp till 95 %.

Kostnadseffektiv isolering för industriella applikationer

Power-teK® (Isolering för industriella applikationer)

Enastående isoleringsmaterial av mineralull för minskade värmeförluster, energikostnader och CO2-utsläpp samt för förebyggande brandskydd och ljudisolering. 

Läs mer Power-teK

Hållbara isoleringsmaterial för HVAC

Thermo-teK (Isoleringsmaterial för HVAC)

Effektiva isoleringsmaterial av mineralull för minskade värmeförluster och energikostnader samt för förebyggande brandskydd, ljudisolering och kall isolering.

Läs mer Thermo-teK

Certifierade brandskyddsmaterial

Isoleringslösningar för passivt brandskydd Fire-teK®

Verifierade isoleringslösningar för passivt brandskydd inom processindustrin, ventilation och varvsindustrin.

Läs mer Fire-teK

Marincertifierade isoleringsmaterial för varvsindustrin

Sea-teK® (Isoleringsmaterial för varvsindustrin)

Certifierade och testade isoleringsmaterial av mineralull för tillförlitlig isolering samt för förebyggande brandskydd och ljudisolering till sjöss.  

Läs mer Sea-teK

Fördelar med mineralull

Brandskydd
Ljudskydd
Hållbarhet
Energieffektivitet