Fire-tek
Fire-teK®

Våra följande Fire-teK®-produkter och lösningar är idealiskt utformade för att ta hand om passivt brandskydd.

Fire tek
BRANDSKYDDSISOLATION

Passivt strukturellt brandskydd är en av de viktigaste faktorerna inom VVS, varvsindustrin och processindustrin. Högeffektiv isolering tillsammans med lämplig brandbekämpning är nödvändig för att förhindra spridning av lågor, värme och rök till andra områden i händelse av brand. Våra specialutvecklade mineralullsisolering Fire-teK®-produkter uppfyller brandbeständighetsklasserna EI30, EI60, EI90 och EI120 och ger dessutom goda värme- och akustiska isoleringsegenskaper.

LUFTKANALER - CIRKULÄR (EI30 - EI120)

Ventilationssystemet kan sprida eld, värme och rök om det inte skyddas. Brandklassade cirkulära kanaler säkerställer att byggnaden skiljer sig åt i flera brandfack för att rädda liv och egendom. Därför kan endast tekniskt beprövad isolering installeras i brandskyddande horisontella och vertikala cirkulära kanaler.

Fire tek
Fire tek
FIRE-TEK® DUCTPROTECT 30 R SYSTEM

Installationssystem för ventilationskanal EI 30 (ve ho i ↔ o) S testad i enlighet med EN 1366-1

 

RÖRPENETRATION (EI30 - EI120)

Rör går alltid genom väggar och tak, vilket kan orsaka spridning av eld och värme från ett rum till ett annat. Passivt brandskydd av rör och väggar är därför nödvändigt och endast tekniskt certifierade produkter och system kan installeras.

Fire-tek

Våra övriga lösningar

Sea-teK®
Power-teK®
Thermo-teK®